Program MALUCH+ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. 

Celem programu MALUCH+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Program MALUCH+ jest programem rocznym.

 
©2023 RereKumkum.. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/27/131149
Projekt i realizacja: Kilos.pl